Спирки на градския транспорт във Варна разкриват богатството на Варненското езеро

През ноември месец 2023 г. 10 спирки от градския транспорт във Варна разпространиха посланието на проекта „Живот за Варненското езеро“: биоразнообразието на езерото е богатство, което всички ние можем да опазим заедно.

Саблеклюнът, речната рибарка, бялата, чапла, речния дъждосвирец, розовият пеликан и лопатарката са само малка част от видовете, за които езерото е дом или място за почивка и които украсиха автобусните спирки за период от две седмици. Така посланието „Заедно опазваме природното богатство на Варненското езеро“ достигна до хиляди хора във Варна, които ежедневно преминават през ключови места в града. Чрез съвместния проект, който изпълняват, Българското дружество за защита на птиците и ДП „Пристанищна инфраструктура“ са си поставили за цел да съхранят и подобрят техните местообитания, за да им предоставят оптимални условия за гнездене.

Това ще бъде постигнато чрез изграждането на изкуствен остров във Варненското езеро. Островът има ключово значение за създаването на безопасни гнездови територии на птиците, които се срещат в района на езерото. На него ще гнездят много видове птици, като речна, гривеста и белочела рибарка, саблеклюн, кокилобегач, речен и морски дъждосвирец. Той ще осигури място за почивка за мигриращи и зимуващи видове, както и за някои от гнездящите птици в областта, сред които малък корморан, голям корморан, розов пеликан и къдроглав пеликан. Вероятно повечето от птиците, преминаващи по време на миграция и зимуване, ще използват острова, тъй като в защитената зона няма други подходящи места за почивка. Освен острова, който ще бъде изграден от ДП „Пристанищна инфраструктура“, проектът предвижда и изграждането на две наколни дървени платформи за гнездене на птици – в защитена местност „Ятата“ и в западната част на Белославското езеро, които ще бъдат изградени от БДЗП. Островът и платформите ще предоставят подходящи условия за водолюбивите птици да гнездят на спокойно и безопасно място през пролетно-летния период, както и сигурно място за почивка по време на миграция и зимуване.