Новини

Нови колонии на речни рибарки във Варненското езеро
11.06.2024
Нови колонии на речни рибарки във Варненското езеро
Експерти и доброволци от БДЗП поставиха втора платформа за птици по проекта „Живот за Варненското езеро“
28.03.2024
Експерти и доброволци от БДЗП поставиха втора платформа за птици по проекта „Живот за Варненското езеро“
Завърши изграждането на платформа за гнездене на птици край град Белослав
05.01.2024
Завърши изграждането на платформа за гнездене на птици край град Белослав
Спирки на градския транспорт във Варна разкриват богатството на Варненското езеро
06.11.2023
Спирки на градския транспорт във Варна разкриват богатството на Варненското езеро
Домът на моряка във Варна събра заинтересованите страни по проекта за изграждане на пилотен изкуствен остров
29.03.2023
Домът на моряка във Варна събра заинтересованите страни по проекта за изграждане на пилотен изкуствен остров
PlayPause
previous arrow
next arrow

За нас

ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е управителен орган на българските пристанища за обществен транспорт. ДППИ отговаря за развитието и модернизацията на пристанищната инфраструктурата и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, като оперира с едни от най-съвременните и високотехнологични системи. Предметът на дейност и статутът на ДППИ са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВO ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ (БДЗП)

Българско дружество за защита на птиците е основано през 1988г. и е първата гражданска организация с реален членски състав и структури в страната. Дружеството работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората. БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света.