Нови колонии на речни рибарки във Варненското езеро

Българско дружество за защита на птиците с вълнение споделя, че в последните няколко седмици 2 нови колонии на речни рибарки (Sterna hirundo) бяха сформирани благодарение на природозащитни дейности на Дружеството в района на Варненско-Белославското езеро. През отминалата зима изградихме 2 изкуствени платформи за гнездене на водолюбиви птици, които позиционирахме на подходящи места – едната в защитена местност „Ятата“ край Белослав, а другата в най-западните части на Белославското езеро. До настоящата година беше известна само една малка колония на вида в този район.

В следващите месеци очаквахме да разберем дали платформите ще бъдат харесани и припознати като място за сформиране на колония. В началото на май около тях започнаха да се появяват първите речни рибарки. Този вид е мигрант на далечни разстояния, като птиците с произход от Централна и Източна Европа мигрират и зимуват по източните брегове Африка та чак до ЮАР като се завръщат след миграция в края на април-началото на май.

Към момента броят на птиците е около 80 и продължава да се увеличава с всеки изминал ден. Някои от двойките вече са пристъпили към мътене. БДЗП изразява благодарност към всички доброволци, които участваха в планирането и изграждането на платформите!