Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrines)

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 50 см
Оперението на горната част на тялото и крилете е преобладаващо сиво-кафяво, а на долната – бяло. Мъжкият има черни ивици отстрани на врата, през окото и на челото.

Храни се с насекоми, дребни миди и други безгръбначни. Обитава пясъчни и каменисти брегове на солени и бракични езера, солници и морския бряг. Гнезди на земята.

У нас се среща около Атанасовското и Поморийското езеро, защитена местност „Пода“, Шабленска тузла, Дуранкулашкото езеро. Зимува в Южна Европа.

Заплахи: Застрояване на крайбрежните зони на морето и прилежащите езера, резки промени във водното ниво на солниците, безпокойство по време на размножаване.

Природозащитен статус в България: Критично застрашен.

Очакваме на острова да се установят 20–30 двойки, което ще е значителна подкрепа за популацията в национален мащаб.

Публикуване на коментар