Представянето на проекта за пилотен остров във Варненското езеро премина при засилен интерес

Представянето на бъдещия изкуствен остров във Варненското езеро препълни Дома на моряка на 06.10.2022 г. Пилотният за България проект привлече вниманието на Община Варна, Военноморските сили на Р България, Българска морска камара, „Пристанище Варна“ ЕАД, „Пилотска станция Варна“ ЕООД, „Поддържане чистотата на морските води“ АД и др. Проектът се изпълнява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Изграждането на изкуствен остров във Варненското езеро има ключово значение за създаването на безопасно място за почивка и гнездене на птиците, които се срещат в района на езерото. Една от тях е речната рибарка, която е застрашен вид, включен в Червената книга на България. В района на Бургаските езера и Природозащитния център „Пода“ експертите от БДЗП от години прилагат метода за изграждане на наколни платформи, които предоставят място за гнездене, което е максимално близко до естественото местообитание на рибарките. Благодарение на тези усилия в момента в района на Бургаските езера се наблюдават най-многобройните колонии на вида в България. Целта е тази добра практика да се приложи в района на Варненско-Белославското езеро.

Очаква се на острова да гнездят и много други видове птици, като гривеста и белочела рибарка, саблеклюн, кокилобегач, речен и морски дъждосвирец. Островът ще осигури място за почивка за мигриращи и зимуващи видове, както и за някои от гнездящите птици в областта. Проектът „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ – LIFE for Lake Varna се финансира по Програма LIFE на ЕС.

Публикуване на коментар