Кокилобегач (Himantopus himantopus)

Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 70 см
Има дълги и червени крака. Крилата и отдолу и отгоре са черни. Шията, гърдите, коремът, опашката, кръстът и част от гърба са бели. Мъжките имат черно по главата и задната част на врата, при женските те са почти изцяло бели.

Храни се с насекоми и други безгръбначни. Обитава предимно солени езера и солници. Гнезди на земята.

У нас се среща във влажните зони по Черноморието, най-вече в Атанасовско и Поморийско езеро, Тракийската низина, влажните зони по поречието на р. Дунав.

Зимува в Африка.

Заплахи: Пресушаване и деградация на влажните зони, застрояване на солени крайморски басейни на солниците, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на яйцата и малките от скитащи кучета.

Природозащитен статус в България: Застрашен.

Видът гнезди и в защитена зона „Ятата“ и очакваме да реагира положително на създаването на острова, което може да увеличи популацията в национален мащаб с ок. 10–30 двойки.

Публикуване на коментар