ДППИ представя проекта за изграждане на изкуствен остров за диви птици край Варна

Проектът за изграждане на изкуствен остров край Варна, който Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) изпълнява съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), ще бъде представен в Дома на моряка на 06.10.2022 г. Пилотният остров ще бъде дом на защитени видове птици, както и пример за ефективно използване на драгажни маси, и ще допринесе значително за подобряването на екосистемните функции на увредената водна екосистема на Варненското езеро.

Проектът предвижда и изграждането на две наколни дървени платформи за гнездене на птици – в защитена местност „Ятата“ и в западната част на Белославското езеро. Островът и платформите ще предоставят подходящи условия за водолюбивите птици да гнездят на спокойно и безопасно място през пролетно-летния период, както и сигурно място за почивка по време на миграция и зимуване.

Основната цел на проект „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ – LIFE for Lake Varna е да се тества и демонстрира мащабна зелена инфраструктура чрез използване на драгажни маси. Проектът е първа стъпка в стремежа на ДППИ към реализирането на концепцията „Зелено пристанище“ за българските портове и допринася за изпълнение на една от 17 Цели на ООН (UN 17 SDGs) – за съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие. Проектът се финансира по Програма LIFE на ЕС, по която се реализират важни проекти за опазване на околната среда и природата.

Публикуване на коментар