Домът на моряка във Варна събра заинтересованите страни по проекта за изграждане на пилотен изкуствен остров

Домът на моряка във Варна за втори път събра на едно място представители на заинтересованите страни по проекта за изграждане на изкуствен остров във Варненското езеро  LIFE for Lake Varna на 29.03.2023 г. (сряда). Събитието уважиха областният управител на Варна Марио Смърков, представители на Община Варна, Дирекция „Морска администрация – Варна“, „Поддържане чистотата на морските води“ АД, Военноморските сили на Р България и на екипа за външен мониторинг на проекта NEEMO EEIG.

По време на срещата Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представи резултатите от извършените проучвателни работи във връзка с изпълнението на дейностите по проекта. Получените данни от проучванията на околната среда и на местата за добив на дражни материали потвърдиха възможността за изграждане на пилотния остров.

Втората част на срещата беше посветена на представянето на проекта на Наредбата за определяне, устойчиво управление и контрол на депа за драгажни маси, разработен в рамките на проекта. Директорът на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“ в ДППИ и ръководител на проекта инж. Наташа Ценева запозна присъстващите с последно отразените в текста бележки и коментари от компетентните институции.

Проектът „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ – LIFE for Lake Varna беше представен за първи път в емблематичната варненска сграда на 06.10.2022 г. Инициативата на ДППИ и на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за изграждане на мащабна зелена инфраструктура и създаване на дом на защитени видове птици, който ще подобри състоянието на водната екосистема на Варненското езеро, предизвика засиления интерес на присъстващите. Изграждането на изкуствения остров е стратегическа стъпка, тъй като Общият устройствен план на Община Варна предвижда да се създадат 10 нови острова в акваторията на Варненското и Белославското езера с цел да се увеличат зелените зони около града и да се компенсират унищожените в миналото местообитания на птиците.

Публикуване на коментар