Гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis)

Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 85 – 97 см
Оперението отдолу е бяло, а отгоре – пепеляво-сиво, върховете на крилата са по-тъмни. Главата и тилът са черни с характерна „грива“. 

Храни се с риба. Обитава солени и бракични езера, солници и морски крайбрежия.

Гнезди колониално на земята, заема и изкуствени острови.

В България се размножава в Атанасовско и Поморийско езеро, но се наблюдава и по други места по Черноморието. Зимува в Южна Европа и Африка.

Заплахи са застрояването на крайбрежията и водоемите, безпокойство по време на размножаване.

Природозащитен статус в България: застрашен.

Изкуствените острови могат да увеличат гнездящите двойки с 5–10% в национален мащаб.

Публикуване на коментар