Експерти и доброволци от БДЗП поставиха втора платформа за птици по проекта „Живот за Варненското езеро“

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави втора платформа в западната част на Белославското езеро. Платформата е от понтонен тип и изграждането ѝ е част от дейностите по проект „Живот за Варненското езеро“ LIFE19 NAT/BG/000839, изпълняван съвместно с ДППИ и съфинансиран от програма LIFE на Европе йския съюз.

Това е втората платформа, изградена в рамките на проекта, благодарение на работата на експерти и доброволци на БДЗП, и на фирма „Дюра Тайлс“ от гр. Нови Пазар, която дари част от материалите, използвани за нея.

Платформата е с приблизителни размери 32 кв. м. Очакваме през настоящия гнездови сезон платформата да привлече за гнездене някои видове рибарки, за които почти не са останали подходящи гнездови местообитания в рамките на Варненско-Белославско езеро. Това ще допринесе за увеличаване и стабилизиране на популацията на тези видове в района.